60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről


Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (2) bekezdésének g) pontjában, valamint az egészségügyi szolgáltatókról
és az egészségügyi közszolgáltatások szervezéséről szóló 2003. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Eüszt.) 35. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételeket az alábbiak szerint határozza meg:
1.§ E rendelet hatálya kiterjed a Magyarország területén
a) működő egészségügyi szolgáltatókra,
b) folytatott egészségügyi tevékenységre,
c) egészségügyi szolgáltatás nyújtását engedélyező és ellenőrző egészségügyi hatóságra: az országos tisztifőorvosra, a népegészségügyi feladatkörében eljáró
  fővárosi és megyei kormányhivatalra és a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára
 (a továbbiakban együtt: egészségügyi hatóság).
1/A.§ E rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben és az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról
  szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben foglalt fogalom-meghatározásokat kell figyelembe venni.
2.§ Az egyes egészségügyi szolgáltatásokhoz szükséges személyi és tárgyi feltételek (a továbbiakban: minimumfeltételek) meglétét az egészségügyi szolgáltatás
  nyújtására jogosító működési engedély kiadásakor és az egészségügyi szolgáltató működése során folyamatosan biztosítani kell.
3.§ (1) Az egészségügyi szolgáltatónak biztosítani kell
  (4) A betegek számára a közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatónak biztosítania kell az akadálymentes közlekedés
    lehetőségét, továbbá ezen egészségügyi szolgáltatóknál a fogyatékossággal élők részére biztosítani kell az (1) bekezdés d) pontja és a 4. § (1) bekezdés
    b) pontja szerinti feltételek speciális kialakítását.


2. melléklet a 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelethez
A tevékenység végzéséhez szükséges minimumfeltételek

 

Balneoterápia minimumfeltételei

 

Gyógyfürdő, gyógyiszapkezelés, inhalációs terápia, ivókúra, mesterséges fürdők, klímaterápia (barlangterápia)

 

 

Járóbeteg ellátás

Fekvőbeteg ellátás

Személyi feltételek

 

 

 

Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens)/gyógymasszőr/fürdősmasszőr

x

x

Gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta
EL
EL
Szakorvos (reumatológus, fizioterápiás, rehabilitációs)
EL
EL
Fizioterápiás egység részeként működik

 

x

x

Tárgyi feltételek

 

 

 

A rendelő általános feltételei +

x

x

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996.(X.18.) NM rendelet által előírt feltételek

x

x

Csúszás- és akadálymentes környezet biztosítása

x

x

Gyógyvizes medence, a vonatkozó jogszabályok szerinti üzemeltetve

x

x

Fürdőlift

x

x

Egyéb balneoterápiás kezelők (iszapkezelő/inhalációs kezelő/széndioxidos
szárazfürdő/szénsavas fürdő, stb.), a kezelések biztosításához szükséges eszközök, berendezések

x

x

Öltöző, mosdók

x

x